Muzica de fond:
Ernesto Cortazar - "Two Candles for Two Hearts"


Websit templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsit design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree music web templatsadsadsad

Cuvînt înainte

Acest sit îşi propune să vă prezinte personalitatea şi o parte din creaţia profesorilor de muzică Teofil Coste (1908-1978) şi Tiberiu Coste (1918-1984). PARTITURA COSTE, la modul propriu, este o colecţie de elemente biografice şi de lucrări muzicale în facsimil. La modul figurat, însă, “partitura” reflectă un mod de viaţă dedicat artei muzicale şi transmite speranţa că tot ce este frumos şi valoros în conţinutul “ei” va fi într-o zi redescoperit şi transmis mai departe spre încîntarea ascultătorilor avizaţi.

În 2008 se împlinesc 100, respectiv 90, de ani de la naşterea celor doi fraţi. Prezentul sit doreşte să aducă un omagiu memoriei acestor doi dascăli şi creatori de “frumos acustic”.

Vremurile şi mijloacele tehnice (şi nu în ultimul rînd, cele de ordin material) limitate nu au permis editarea tuturor creaţiilor celor doi, creaţii care, la un moment dat, au reprezentat adevărate evenimente artistice în universul gherlean şi clujean (detalii pot fi gasit în cele două biografii, Teofil şi Tiberiu ale prezentului sit). Au ramas urme ale efortului compoziţional şi de pregătire a spectacolelor sub forma unor partituri şi texte, din păcate nu toate pregătite  pentru editare. Ele reprezintă un depozit de creaţie artistică, mai mult sau mai putin sistematizat, pus la dispoziţia celor care vor avea curiozitatea şi răbdarea să le parcurgă. Pentru cei care practică şi înţeleg actul de creaţie muzicală, sit-ul încearcă să transmită şi o măsură reală a efortului de elaborare şi de redactare depus de cei doi autori de-a lungul vieţii.

Monografiile oraşului Gherla apărute dupa ’89 sunt orientate – din păcate – spre prelucrarea exagerat-statistică a urmelor “împrăştiate” în evidenţe oficiale şi arhive socio-profesionale, aşezînd, cu prea multă uşurinţă, un nemeritat “con de umbră” peste ceea ce a reprezentat viaţa cultural-muzicală a oraşului Gherla între anii 1933 – 1980. Nu este vina autorilor acestora pentru sărăcia surselor de informare în domeniu (şi atunci ca şi astăzi, activitatea muzicală a fost privită ca o componentă secundară a procesului educaţional şi tratată în consecinţă) şi nici nu li se poate reproşa (tineri fiind, sau recent veniţi in oraşul Gherla, sau – de ce nu? – mai puţin interesaţi de activitatea cultural-muzicală) că nu au păstrat sau nu au ascultat şi nu au salvat amintirile celor (din ce în ce mai puţini) care au trăit şi s-au îmbogăţit spiritual prin muzică, în perioada amintită. Materialul biografic şi prezenta colecţie de partituri şi texte îşi propun să suplinească “golul informaţional” amintit şi să povestească despre actul de cultură menţinut permanent prin strădania celor doi profesori de muzică. Acesta este de fapt “leitmotivul” PARTITURII COSTE.

Din nefericire, calitatea materialului grafic prezentat nu este întotdeauna corespunzătoare şi nici setul de documente nu este complet: foarte multe din partiturile scrise de mînă – de cele mai multe ori cu creionul -  s-au degradat de-a lungul timpului, unele creaţii originale s-au pierdut nerămînînd decit “ciorne“ ale acestora, iar alte opere menţionate în biografii sunt dispărute pentru totdeauna. Vă cerem scuze pentru aceste inconveniente.

Sperăm că munca fraţilor Teofil şi Tiberiu Coste va trezi interesul vizitatorilor avizaţi care vor dori sa intre in posesia unor cópii ale lucrărilor depozitate în prezentul sit. Solicitările pot fi adresate la următoarele puncte de contact:

 

      D-na  Delia MITITEAN (n. COSTE)       tel. (+4)0264434235;   
                                                                    mobil (+4)0744778698
                                                                    email: horea.mititean@yahoo.com

      Dl.  Viorel-Tiberiu COSTE                      tel. (+4)0212429275;    
                                                                     mobil (+4)0766443781
                                                                     email: viorel.coste@partitura-coste.ro;BibliografieAutorii prezentului sit mulţumesc lui Gabriel CIOGOLEA pentru sprijinul acordat în procesarea materialelor.